Home > China-Albania > China-Albania Exchanges
Hapet llogaria zytare e Twitter-it të Ambasadës Kineze
2019/05/25

Ditët e fundit, Ambasada e Republikës Popullore të Kinës në Republikën e Shqipërisë e ka hapur llogarinë e saj zytare të Twitter-it, e cila është dritarja e re për të njohur Kinën dhe Shqipërinë. Jeni të mirëpritur të ndjekni tek “ChinaEmbassy Tirana”, për t’u njohur me lajmet më të fundit në Kinë dhe në Shqipëri, mbi shkëmbimet kino-shqiptare në fushat e ndryshme, aktivitetet e ambasadës, shërbimet konsullore dhe politikat e rëndësishme të Kinës etj..

Suggest To a Friend:   
Print