Home > China News
Kina promovon operën tradicionale në shkolla
2017/08/10

Qeveria qendrore e Kinës u zotua për promovimin e operës tradiconale në shkolla.

Shkollat fillore, të mesme dhe universitetet do t'u japin nxënësve dhe studentëve mundësinë për të parë opera tradicionale falas në vitin 2017.

Deri në vitin 2018, studentët në të gjitha shkollat dhe universitetet në mbarë vendin mund të shohin një operë falas çdo vit.

Aktivitetet e operës tradicionale për nxënësit do të jetë e zakonshme në të gjitha shkollat deri në vitin 2020.

Udhëzimi gjithashtu u kërkon shkollave të forcojnë krijimin e grupeve të interesit të operës dhe nxit përpjekjet e përbashkëta të qeverisë, të arsimit, të shoqërisë dhe të individëve për të mbështetur aktivitetet.

Suggest To a Friend:   
Print