Home > Consular Affairs > Visas to China
Njoftim për Marrjen e Shenjave të Gishtërinjve për Aplikuesit e Vizave
2021/02/08

Sipas ligjeve dhe rregulloreve përkatëse të Republikës Popullore të Kinës, referuar edhe normave ndërkombëtare, Ambasada e Republikës Popullore të Kinës në Republikën e Shqipërisë do të lëshojë viza biometrike dhe do të marrë shenjat e 10 gishtërinjve për aplikuesit e vizës kineze në Shqipëri, duke filluar nga data 7 Shkurt 2021.

Nga kjo kërkesë mund të përjashtohen aplikuesit si më poshtë:

1. Aplikuesit nën moshën 14 vjeç dhe mbi moshën 70 vjeç;

2. Aplikuesit që mbajnë pashaportë diplomatike ose ata që kualifikohen për të aplikuar për vizë diplomatike, shërbimi ose kortezie;

3. Aplikuesit që vuajnë nga gjymtimi i dhjetë gishtave ose aplikuesit të cilëve nuk mund t’ju merren shënjat e gishtërinjve.

4. Aplikuesit për të cilët është lëshuar një vizë kineze, në të njëjtën pashaportë, brenda 5 vjetve, nga e njëjta Ambasadë Kineze/Konsullatë Kineze, e cila i ka marrë shenjat e gishtërinjve të tyre.

Ambasada e Republikës Popullore të Kinës në Republikën e Shqipërisë mban të gjitha të drejtat e interpretimit në lidhje me cilëve aplikues do t’ju merren shenjat e gishtërinjve. Të gjithë aplikuesve do t’ju merren shenjat e gishtrinjëve personalisht në Ambasadën Kineze në Tiranë, përveç përjashtimeve të sipërpërmendura. Vizitorëve në Kinë, shenjat e gishtërinjve të të cilëve nuk përputhen mund të mos u lejohet hyrja dhe duhet të mbajnë të gjitha pasojat e saj.

Të gjithë aplikuesit e vizave (duke përfshirë ata që mbajnë pashaportë diplomatike ose shërbimi) duhet të plotësojnë formularin e aplikimit për vizë dhe të lënë takim në kohën e caktuar për të dorëzuar paraprakisht formularët e aplikimit për vizë përmes sistemit të rezervimit online.

Faqja e internetit për të plotësuar formularin e aplikimit online është https://cova.cs.mfa.gov.cn/ .

Faqja e intenetit për rezervim online të takimit është https://avas.cs.mfa.gov.cn/ .

Marrja e shenjave të 10 gishtërinjve do të kryhet me dorëzimin e formularëve të aplikimit për vizë.

Faleminderit për mirëkuptimin dhe bashkëpunimin tuaj!

Suggest To a Friend:   
Print